تولید مه پاش خنک

مه پاش خانگی کوچک یک دستگاه تولید مه خنک است که با استفاده از نازل، آب بصورت پودر از آن خارج میشود. این دستگاه ها قطرات آب را بسیار ریز می کنند و به فضا می پاشند، همین امر باعث می شود که محیط به طرز قابل توجهی خنک شود. با استفاده از سیستم مه پاش گلخانه یا دستگاه مه پاش در محیط های کاری، ذرات بسیار ریز آب با قطر کمتر از 10 میکرون در مسیر سقوط به سطح زمین ذرات غبار هم سایز خود را در بر گرفته و جذب می کنند که همین امر موجب پاک شدن هوا از ذرات معلق غبار می شود و محیط کاری تمیز و سالمی ایجاد می شود. نحوه پخش شدن آب در دستگاه مه پاش یا سیستم مه پاش نیز بستگی به شکل هندسی نازل ها روی شیلنگ دارد که قطرات آب را به چه شکلی به بیرون منتقل کنند.

لازم است در محیط­ هایی مانند گل­خانه یا پرورش دام و طیور از این دستگاه استفاده شود. این نازل مهپاش ها که در برابر رسوب گیری مقاومت بیشتری نسبت به نازل استیل یا برنجی دارد. در صورت اجبار به استفاده از پمپ مه پاش دیگری در بالا دست پمپ پیستونی، یک تانکر آب بعد از پمپ مه پاش اول قرار دهید تا فشار آب را بگیرد و یا اینکه شیر برقی در بین دو پمپ مه پاش قرار دهید. شیلنک مه پاش سازان است.

در ابتدای هر خط مه پاش ما نیاز به یک تبدیل سر پمپ داریم تا خروجی پمپ را به فیتینگی تبدیل کنیم. آب پرفشار را به مه تبدیل میکند. هوایی که در اثر تبخیر شدن آب خنک می شود، به میزان 10 الی 20 درجه کمتر خواهد بود. وقتی آب با فشار زیاد از خروجی نازل به بیرون می پاشد، به دلیل ریز بودن ذرات آب و اختلاف فشار، به سرعت تبخیر میگردد. به عنوان مثال، در مناطقی که مدام با رطوبت 80 درصد یا بیشتر مواجه هستند یا گرمای ناچیزی دارند مه پاش عملا کاربردی ندارد و دلیل آن هم این است، که قطرات آب به علت نبود گرمای کافی تبخیر نمی شوند و به جای خنک سازی، تنها محیط را مرطوب می کنند. گلخانه شرایطی دارد که حتی گیاهان خاصی که در بیرون قابل پرورش نیستند هم رشد کنند.

همچنین یکی دیگر از کاربرد های اساسی سیستم مه پاش گلخانه یا دستگاه مه پاش برای کاهش گرد و خاک در کارگاه های مختلف چوب و غیره است. اگرچه این سیستم مصرف برق نسبتا بیشتری در مقایسه با سیستم رطوبت زای معمولی دارد ولی با این حال فضای بیشتری را برای سرمایش پوشش می دهد ، دستگاه پنکه مه پاش ، استفاده گسترده ای به عنوان مه پاش گلخانه ای دارد.

منبع مه پاش سازان

دیدگاهتان را بنویسید