تقابل خیر و شر در این روزها

در آسمان بلاگر مطلب تقابل خیر و شر در این روزها مشاهده می کنید
مدافعانی که خود به تقصیرشان معترفند و عذرخواهند و طلب مرگ برای اشتباه‌شان می‌کنند، بزرگ‌منش‌تر از آنی هستند که در این کارزار شماتت و عقده‌گشایی تنها گذاشته شوند.
ممنون بابت بازدید از سایت skybloger.ir آسمان بلاگر