ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر برای ایجاد کمپ‌های ورزشی فراهم است

در آسمان بلاگر مطلب ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر برای ایجاد کمپ‌های ورزشی فراهم است مشاهده می کنید
رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: استان بوشهر به دلایل شرایط جغرافیایی و آب و هوای مناسب درفصول پاییز و زمستان می‌تواند یک مکان مناسب در عرصه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد کمپ‌های ورزشی باشد.
ممنون بابت بازدید از سایت skybloger.ir آسمان بلاگر