انتخاب لبنان به عنوان معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل

در آسمان بلاگر مطلب انتخاب لبنان به عنوان معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل مشاهده می کنید
لبنان به عنوان معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای هفتاد و پنجمین دوره انتخاب شد.
ممنون بابت بازدید از سایت skybloger.ir آسمان بلاگر