جلد چهارم معادشناسی

جلد چهارم معادشناسی

جلد چهارم:
علائم پیدایش قیامت
علائم قیامت
نفخ صور و زنده شدن مردگان
مراد از زنده شدگان به صور و افراد مورد استثناء
کسانی که در اثر نفخ صور نمی میرند مخلَصین هستند
انبیاء و ائمه متحقق به اسمآء الله الحُسنی هستند
معنای وجه الله و وجه موجودات
فهرست تفصیلی جلد چهارم

 

متن کتاب معادشاسی

  • علائم قیامت و حضور انسان در آن‌

     

  •  امروز كه علائم قیامت از قسمت شدن انسان به افراد صالح و تبهكار، كه لازمه‌اش وجود قیامت و رسیدگى به حساب است، و پیدایش مرگ كه عبور براى وصول به آن است و یا ظهور پیامبر آخر الزّمان و انشقاق قمر و نزول قرآن كه آخرین كتاب آسمانى است براى آنها فائده‌اى ننموده و با مواعظ بلیغه و بینات و حُجج واضحه و عبرت‌هاى پى در پى در مقابل حقّ خضوع نكردند، و براى خود با ایمان به خدا و عمل صالح طرفى نبستند؛ هیچ راه دیگرى براى اتّعاظ و هدایت و ایمان آنها نیست مگر وقوع خود قیامت؛ و امّا در آن حال دیگر ایمان فائده‌اى ندارد، چون كار یكسره شده و عالم عمل‌ بسته و عالم جزا و حساب پیش آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید