حضرت عبدالعظیم

ص 3 این کنت قلت زرت الحسین علیه السلام قال اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین بن علی علیه السلام

ص 3 عظمت حضرت عبدالعظیم به خاطر چیست

حضرت عبدالعظیم

ص 3 چندی پیش به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رفته بودم که این روایت راجع به ایشان است

ص 3 من زار عبدالعظیم بری کمن زار الحسین بکربلاء کسی که حضرت عبدالعظیم را در ری زیارت کند همچون زیارت سیدالشهدا است 5

ص 3 این مطلب برای همین مسئله ولایت است ان ولایت امام علیه السلام در حضرت عبدالعظیم تجلی

ص 3 حضرت عبدالعظیم علیه السلام خود را در ولایت امام هادی علیه السلام ذوب و فانی کرد و ان حقیقت ولایت در نفس حضرت عبدالعظیم تجلی کرد لذا فرمودند

ص 4 کسی که حضرت عبدالعظیم را در ری زیارت کند مثل این است که سیدالشهدا را زیارت کرده است

ص 4 راوی می گوید یا ابن رسول الله من نمی توانم بیایم کربلا جدت را زیارت کنم حضرت می فرماید تو که حضرت عبدالعظیم در کنارت است چرا نمی روی زیارت کنی

ص 4 تصور نکنیم این مسئله فقط اختصاص به حضرت عبدالعظیم دارد بلکه اگر ما هم مانند حضرت عبدالعظیم ولایت… عبدالعظیم تجلی کرده است در ما هم تجلی خواهد کرد هیچ تفاوتی نمی کند منتها بشرطها و شروطها

ص 17 باختن است اگر می خواهیم به مقام حضرت عبدالعظیم برسیم و همان ولایت در ما هم تجلی کند باید این طور فانی در اهل بیت علیهم السلام باشیم

ص 17 حضرت عبدالعظیم  که با چهار واسطه به امام مجتبی علیه السلام می رسید یک فرد عادی مثل افراد دیگر… بنی الحسن شهید کرد 1 ولی از انها حضرت عبدالعظیم هم هست

ص 18 اینها هم از بنی الحسن هستند و از ان طرف هم حضرت عبدالعظیم هست کسی که موقعیتش را کنار گذاشت مقام… گذشت از خواست گذشت لذا ان ولایت امام هادی در او تجلی می کند و می شود من زار عبدالعظیم بری کمن زار الحسین بکربلا

دیدگاهتان را بنویسید